V našej škole sa 16. novembra zišli milovníci slovenského jazyka, aby si zmerali sily na 8. ročníku Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Olympiádu zorganizovala PK SJL. Súťaže sa zúčastnilo 16 prihlásených žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z 3 častí:
1. z práce s textom zameranej na porozumenie textu,
2. z transformácie textu na iný žáner,
3. z ústnej časti, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoje rečnícke schopnosti.

Výsledky školského kola:
1. Adrián Bindas – IX. D – postup do obvodného kola
2. Richard Harman – IX. D
3. Jana Mečiarová – IX. D

Všetkým srdečne blahoželáme a Adriánovi prajeme, aby v ďalších postupových kolách dosiahol čo najlepšie výsledky.