Základná škola Okružná 17, Michalovce pravidelne organizuje v rámci tohto týždňa množstvo aktivít pre žiakov a širokú verejnosť.

Žiaci objavovali stratený svet fyzikálnych a chemických experimentov, zastavili sa pri míľnikoch vedy a techniky, kráčali z minulosti do budúcnosti, učili  sa ako šetriť energiu, ako separovať odpad … Všetky aktivity smerovali k žiackej vedeckej konferencii.

„Zelená zdravému životu“, to bol názov v poradí už deviatej žiackej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 12. novembra 2015 nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť. Garantom žiackej vedeckej konferencie bola riaditeľka školy, pani Mgr. Eleonóra Kanócová.

Počas konferencie sa žiaci a prítomní dozvedeli veľa zaujímavého z rôznych oblastí:

„Ekológia v číslach“ – Jana Novotná, žiačka VIII. C triedy  sa rozhodla ukázať  niekoľko čísel, ktoré by mali byť mementom a zároveň pohnútkou k tomu, aby si každý z nás uvedomil svoju zodpovednosť za životné prostredie.

„LES  – je pre nás dôležitý“ – musíme ho chrániť  a  zachovať  toto  prírodné bohatstvo pre ďalšie generácie,  prezentovala  najmladšia žiačka  IV. D triedy Ema Babjáková.

Vášnivý  záhradkár Ladislav Hudák  vo svojej prezentácii „ Zdravá záhradka“ priblížil, ako spolunažívať s prírodou, ako fungujú prírodné zákonitostí v záhrade pri pestovaní ovocia a zeleniny, byliniek a kvetín.

Príroda a rovnako my sami, tmu jednoducho potrebujeme! tvrdí Ján Uchaľ, žiak V. D triedy. Vo svojej prezentácii sa zameral na „Svetelné znečistenie“ – svetlo rozptýlené v ovzduší. Svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.

Problematiku  recyklácie, čo a ako triediť, ako  znížiť  množstvo produkovaného odpadu  rozobrali vo svojej prezentácii „Triedenie odpadu –  gramotnosť nového tisícročia,  Želmíra Jakubocová a Marián Činčár, žiaci IV.D triedy.

Existuje mnoho štúdií, ktoré hovoria o škodlivých účinkoch rôznych prístrojov, a zároveň viacero dokazujúcich ich úplnú neškodnosť. Aj keby sme súhlasili s ich škodlivosťou, je v dnešnej dobe vyhnutie sa týmto nepriaznivým vplyvom nemožné. Takže mobil áno, či nie? Touto otázkou sa zaoberali sestry Nátália Kalinová a Nikola Kalinová, žiačky VII. C a VIII. C triedy.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky je známe pod názvom „Vtáčí raj“. Rovnomenná národná prírodná rezervácia je zároveň zaradená medzi najvzácnejšie mokrade sveta chránené tzv. Ramsarským dohovorom. Zistených bolo viac ako 290 druhov vtákov, z ktorých vyše 120 tu aj zahniezdilo. Ing. Matej Repel, PhD., predstavil najvzácnejšie druhy, ochranárske aktivity ostatných rokov, ale  aj náučný chodník.

Viktóriu Virágovú, žiačku VIII. C triedy, trápi problematika odpadu – jeho spracovanie, využitie a triedenie. Vo svojej práci „Odpad – surovina budúcnosti“ poukázala na dôležitosť tejto témy nielen na Slovensku,  ale aj vo svete.

„Zachráňme Zem!“  – cieľom tejto práce bolo poukázať na potrebu separácie odpadových látok a ich využitie. Ak sa to naučíme, môžeme našu Zem zachrániť. Ako odpadové látky recyklovali a čo z odpadových látok vyrobili sa dozvedeli účastníci konferencie od žiakov IX.D triedy: Marcela Poláka, Nikolasa Minkaniča, Mariána Kraveca, Richarda Harmana, Andrei Zatvarnickej a Adriána Bindasa.

 

Veľká vďaka patrí realizačnému tímu učiteliek Mgr. S. Počatkovej, PaedDr. D.  Hamarikovej, Mgr. V. Lopuchovskej a RNDr. Štefánii Sabolovej.

Všetci zúčastnení potvrdili, že prežili zaujímavé popoludnie. Veríme, že sa stretneme opäť o rok.