Bee-Bot kamarátska včielka – programovateľný robot, pomocou ktorého žiaci I. B triedy poznávali písmená abecedy. Programovateľné roboty Bee-Bot sa pohybujú po hladkej podložke s nakreslenou štvorcovou sieťou. Pri práci s nimi postupujú žiaci od zadávania jednoduchších príkazov ku zložitejším. Roboty  menia aj klímu v triede. Pre žiakov sa stávajú partnerom pri plnení cieľov, pomocníkom pri zvládaní úloh.