Dňa 28.11. 2015 uplynulo 200 rokov od chvíle, čo sa narodil Ľudovít Štúr. Jeho sviatok sprevádzali viaceré aktivity. Jednou z nich bola návšteva Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach, ktorej sa dňa 22.11. zúčastnili žiaci VIII.D a IX.D.

Ďalšie podujatie sa konalo na pôde školy. Ľudovít Štúr by sa určite potešil, keby mal možnosť vidieť, koľko mladých sa v tento deň stretlo, aby sa niečo dozvedelo o jeho živote a diele. Cieľom dvojhodinového bloku bolo ôsmakom priblížiť Ľudovíta Štúra v prvom rade ako obyčajného človeka,  ktorý tu žil, študoval a pracoval.

Celé podujatie začalo desaťminútovou rozhlasovou reláciou, ktorú pripravili žiaci rozhlasového krúžku. Po nej sa ôsmaci premiestnili do spoločenskej miestnosti, kde si pozreli krátky dokumentárny film z jeho života. Takto nabití informáciami vytvorili  súťažné družstvá, ktoré proti sebe súťažili v kvízových otázkach. Svoje poznatky si s nimi mali možnosť overiť všetci. Diváci oduševnene povzbudzovali súťažiacich.

Počas celého stretnutia vládla príjemná atmosféra. Po takto strávených dvoch hodinách žiaci odchádzali zo stretnutia s tým, že Ľudoví Štúr bol všestranný človek. Mnohí sa pýtali: „Kedy sa stihol venovať siedmim bratovým deťom, o ktoré sa staral? Kedy písal? Kedy mal čas stretávať sa s národnými buditeľmi? Kedy chodil na zasadania snemu?“ Skúste si na tieto otázky odpovedať sami. Žeby mal jeho deň viac hodín?:)

Kabinet SJL