Naši žiaci v rámci spolupráce so Štátnou CHKO Vihorlat sa 23.10.2015 zúčastnili výsadby stromov v lokalite nového mestského ornitologického chodníka na Hurbanovom nábreží. Žiaci pomáhali pri výsadbe 50 stromčekov a pri vyčistení tejto lokality.