Žiaci Kolégia Zelenej školy sa zúčastnili 20.10.2015 workshopu v Košiciach, kde ich pani P. Urdová informovala o zakladaní, starostlivosti o záhradu, ako ju správne zazimovať, čo je vhodné v nej pestovať a pod… Žiaci mali možnosť klásť rôzne otázky k téme, ukázať svoju nápaditosť, ale aj ochutnať bylinkové čaje a pozrieť si komunitnú záhradu vo výmenníku v Košiciach.