Týždeň pešej chôdze do školy od 12. októbra do 16. októbra 2015
“Nezostaň bokom! Zapoj sa aj Ty! Ak bývaš v meste, vstaň skôr a choď do školy pešo. Popoludní nečakaj na rodičov aby Ťa zobrali autom, domov choď pešo!”
Chôdza je tou najprirodzenejšou, najjednoduchšou, a zrejme aj najzdravšou pohybovou aktivitou. Chodiť môže takmer každý, v každom veku, každý deň, takmer všade, za každého počasia, kedykoľvek počas dňa, primerane dlho, aj sám a zadarmo. Chôdza by sa kvôli týmto jasným výhodám v porovnaní s ostatnými pohybovými aktivitami mala stať u každého, kto môže chodiť, tou základnou každodennou pohybovou aktivitou.
Počas chôdze nacvičujeme správne dýchanie, správne držanie tela i relaxáciu v pohybe. Osvojujeme si tak aj ďalšie dôležité prvky zdravého a šťastného životného štýlu.
“Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcennou.”

Mgr. A. Timková

Vyhodnotenie:

Peši:              37,46%

Autom:          39,3%

Autobusom:  14,96%

Inak: (žiaci, ktorí chodia do školy v zahraničí, žiaci neprítomní, jeden žiak ktorý chodí vlakom):  8,19%

Mgr. A. Timková