Prváci z I.E triedy poznávajú písmená aj pomocou robotickej včielky Bee Bot. Táto programovateľná hračka nielenže príťažlivou formou pomáha prvákom v ich náročnej práci, ale rozvíja u nich aj logické a algoritmické myslenie, priestorové videnie a iné kompetencie.

Mgr. Marta Paligová