V utorok 30. 6. 2015 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015.  Za prítomnosti vedenia školy boli úspešní žiaci ocenení za vzornú reprezentáciu školy.