27. marca 2015 pod vedením našej pani učiteľky Mgr. A. Timkovej a za spolupráce školského parlamentu sme uskutočnili verejno-prospešnú finančnú zbierku Deň narcisov 2015. Podarilo sa nám vyzbierať 302,85 eur, ktorými prispejeme na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, poradenskej a psychosociálnej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám a na podporu činnosti týchto pacientov v organizačných zložkách občianskeho združenia Liga proti rakovine.

Mgr. A. Timková