Umiestnenie:

Sólo spev : Nikola Rovňáková IX.A  3. miesto

Skupinový spev: Nikola Rovňáková IX.A, Dominik Ronďoš IX.A, Sára Dudášová  IX.D, Mária Vasiľová  VIII.D, Sofia Sára Kvaková VIII.D, Laura Jusková   VII.D   2. miesto

Poézia: Soňa Pasuľková VIII.C   1. miesto