V pondelok – 15.12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí  „Šaliansky Maťko“.               V 1. kategórii – (2. a 3.ročník) predviedli svoje recitačné schopnosti 11 súťažiaci. V silnej konkurencii sa na prvých miestach umiestnili nasledujúci žiaci:

1.miesto – Šimon Polovinčák (II.A)

2.miesto – Ema Babjaková (III.D), Sophia Baršovská (II.A)

3.miesto – Želmíra Jakubocová (III.D), Ida Mareková (III.A)

 

Víťazom blahoželáme!