Dňa 8. 12. 2014 počas 2. a 3.vyučovacej hodiny otvorili svoju náruč triedy 1. ročníka pre svojich rodičov i rodičov predškolákov. Rodičia so záujmom sledovali prácu svojich ratolestí ako sa výborne zadaptovali v školských laviciach a čo všetko sa už naučili.  Vysoko hodnotili ich aktivitu a kreatívnosť.  Páčili sa im vkusne upravené triedy i celkový interiér školy. Zaujímali sa aj o mimoškolské aktivity vzhľadom na rozvoj talentu svojich detí, aby vznikla náväznosť na krúžkovú činnosť v škôlke.  Zo strany pani učiteliek boli uistení, že o ich ratolesti bude postarané na vysokej profesionálnej úrovni nielen v rozvíjaní rozumových schopností, ale i v rozvíjaní ich záujmov v oblasti športu a umenia.