Dňa 26. 11. 2014  sa  uskutočnila na našej škole beseda s referentom, špecialistom skupiny prevencie VO ORPZ v Michalovciach s kpt. Ing. Zuzanou Rozsypalovou na témy – Trestnoprávna zodpovednosť žiakov a Správanie sa mládeže v rozpore so zákonom.

Besedy sa zúčastnili žiaci 8. ročníka, ktorí boli informovaní o dôsledkoch priestupkov a trestných činov, ktorých sa mladiství dopúšťajú. Žiaci boli oboznámení s pojmami súvisiacimi s krádežami, sexuálnym zneužívaním, prechovávaním a užívaním drog, … . Okrem sprístupnenia základných informácií o danej problematike, kpt. Ing. Rozsypalová  so žiakmi diskutovala, odpovedala na ich zvedavé otázky a nechala im priestor na vyjadrenie vlastného názoru.

Beseda bola pre žiakov zaujímavá a najmä poučná.

 

Koordinátor protidrog. vých. pre II. stupeň : Mgr. A. Timková