Som na niečom závislý? A čo je vlastne závislosť? Ako zistím, že som „závislák“? Som závislý na počítači, internete?

Dňa 24.11.2014 sa v našej škole uskutočnila beseda so psychologičkou Mgr. Lanščákovou na tému  „Počítačová závislosť“. Besedy sa zúčastnili naši siedmaci. Okrem zaujímavej prezentácie pracovali žiaci v skupinách a následne mali možnosť pýtať sa na všetko, na čo sú zvedaví, čo ich zaujíma.

Vďaka besede pochopili, že existujú rôzne formy závislostí a nemožno podceňovať ani takú, ktorá je navonok neškodná – závislosť na počítači.

Beseda sa žiakom páčila. Veríme, že sa na nej  nielen veľa dozvedeli, ale bola pre nich zároveň prínosom a pomôže im nepadnúť do siete počítačovej závislosti.

 

Školský parlament