Pod názvom Knižné hádanky  sa dňa 19. 11. 2014 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického stretli žiaci IV. D s pani knihovníčkou a prácou s textami z rôznych knižných noviniek spoznávali autorov a ilustrátorov kníh. Žiaci si nakoniec zmerali sily v literárnom kvíze, ktorého víťazmi sa stali Ján Uchaľ a Barbora Mihalyiová.

knižnica Gorazda Zvonického