Aj v tomto školskom roku sme počas týždňa zdravého životného štýlu (24.11. – 28.11.2014) pre žiakov našej školy pripravili niekoľko zaujímavých aktivít v oblasti zdravého stravovania, športu a prevencie sociálnopatologických javov.

Pozrite sa aké a vyberte si:

Týždeň zdravého životného štýlu 2014 – AKTIVITY