V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 13. 11. 2014 konala na  ZŠ Okružná 17  v Michalovciach   v  poradí už VIII. Žiacka vedecká konferencia, ktorá sa niesla  v  duchu  40. výročia vzniku školy.

Žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravili témy, ktoré zaujímavo a so zápalom prezentovali. Program konferencie bol pestrý, žiacke témy sa dotýkali rôznych oblastí života aj vyučovacích predmetov fyziky, matematiky, literatúry, geografie a biológie.

Osobnosti nášho mestského, kultúrneho, športového a politického života, rodičia, učitelia a žiaci si vypočuli tieto zaujímavé príspevky: Čože je to štyridsiatka?, Slnko Zemplína, Kniha naša každodenná, Život jednej zbierky, Švitoriace gule, Dubaj – mesto neobmedzených možností, Po stopách bobra.

 

Všetci prezentujúci žiaci prostredníctvom zaujímavých a na vysokej úrovni spracovaných prezentácií preukázali nielen svoje vynikajúce počítačové zručnosti, ale zároveň predviedli, že dokážu dôstojne  vystupovať a prezentovať svoje vedomosti aj pred veľkým publikom. To sa nielen niečo nové dozvedelo, ale zároveň rozšírilo obzory svojho poznania.

Tešíme sa na ďalší ročník!