Slávnostné otvorenie šk. roka 2014-2015. Tento rok sa bude niesť v oslavách 40. výročia vzniku našej šestky.