V piatok 27. 6. 2014 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014.  Za prítomnosti vedenia školy boli úspešní žiaci ocenení za vzornú reprezentáciu školy.