Vo štvrtok, 26. júna 2014, sa 118 žiakov 9. ročníka lúčilo s našou školou.

Rozlúčka mala dve časti. Oficiálnu, v ktorej absolventi našej školy dostali od svojich triednych učiteľov “Pamätný kvet”, poďakovali všetkým pedagógom a v slávnostnom sľube sľúbili, že budú aj naďalej šíriť dobré meno a česť svojej “šestke”. Poďakovania sa im dostalo aj z úst pani riaditeľky Kanócovej- veď  medzi nimi boli vynikajúci reprezentanti školy v prírodovedných, jazykových, umeleckých i športových súťažiach.

V zábavnej časti rozlúčky – diskotéke – deviataci ukázali, že sa vedia nielen učiť , ale aj zabávať.

Želáme im, aby úspešne začali novú etapu životu na stredných školách.

 

VEĽA ŠŤASTIA , DEVIATACI !