Chémia – Z každého rožka troška

Dňa 18. júna 2014 členovia krúžku Šikovný chemik  pod vedením pani učiteľky  RNDr. Š. Sabolovej pripravili pre žiakov 2. ročníka zaujímavú hodinu, v ktorej chceli ukázať, že aj chémia môže byť zaujímavá a fascinujúca. Žiaci mohli vidieť krásnu dúhu, horiace či odhalené neviditeľné písmo, cínové slzy, horiacich gumených medvedíkov, lávovú lampu či fialový dym. Na záver žiakov zaujal menší výbuch, ktorý ……………………………………….