Metamorfózy slova – krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

III. kat. poézia (7. – 9. ročník):

3. miesto: Soňa Pasuľková, VII.C

 

Olympijské pohľadnice slovenským športovcom – celoslovenská literárna súťaž:

Ocenení žiaci:

Richard Kenzior, VI.C

Lukáš Gereg, VI.C

Lukáš Lukčo, VI.B

 

Literárna Revúca – celoslovenská literárna súťaž:

Emma Veľasová, IX.D – Diplom za strieborné pásmo v kat. próza

Šimon Čižmár, IX.D – Diplom za bronzové pásmo v kat. poézia

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – celoslovenská literárna súťaž:

Jana Mečiarová, VII.D – čestné uznanie

 

Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike – okresné kolo

I. kat. 4. – 6. ročník:

2. miesto: Miriam Kotorová, V.D

3. miesto: Ivan Čurma, VI.D

II. kat. 7. – 9. ročník:

1. miesto – s postupom do celoštátneho kola: S. Pasuľková, VII.C

 

Fugova domovina – okresné kolo – literárna súťaž:

III. kat. 4. – 6. ročník – próza:

2. miesto: Barbora Polievková, V.B

3. miesto: Petronela Šipošová, VI.B

IV. kat.7. – 9. ročník – próza:

1. miesto: Soňa Pasuľková, VII.C

3. miesto: Viktória Hujdičová, IX.E