Dňa 2. 4. 2014 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v Košiciach. Žiaci našej školy sa umiestnili na popredných miestach.

Kategória H (6.ročník)

1. miesto Alex  Kováč

 

Kategória G (7.ročník)

1. miesto Samuel  Peťura

Víťazom úprimné blahoželáme.