Oznámenie

Oznamujeme vedeniam škôl, že 10. 4. 2014 o 14:00 hod. sa v priestoroch ZŠ Okružná 17 v Michalovciach uskutoční vyhodnotenie okresných kôl súťaží Európa v škole, ONJ,  MO a FO spojené s odovzdávaním vecných cien a diplomov oceneným žiakom (viď výsledkové listiny na stránke školy).

Mgr. Eleonóra Kanócová – riaditeľka ZŠ Okružná 17, Michalovce

 

Výsledkové listiny:

 

Fyzikálna olympiáda:

Kategória E

Kategória F

 

Európa v škole:

Európa v škole

 

Matematická olympiáda:

Kategória Z5

Kategória Z9

 

Olympiáda v nemeckom jazyku:

Kategória 1 A a 1B