V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh, sa vybrali vybraní žiaci IV.E triedy pod vedením p. uč.

A. Kuchárovej na návštevu k svojim mladším kamarátom – škôlkarom z IX.MŠ na ulici J. A. Komenského v Michalovciach. Hlavným dôvodom ich návštevy bola prezentácia osvojených  čitateľských zručností v podobe čítania rozprávok. Veď tie majú deti predsa najradšej! Škôlkarom prečítali rozprávku od spisovateľky K. Bendovej „O lietajúcej mačke Čilipande“. Bolo že to smiechu! Veď o lietajúcich mačkách nepočujeme každý deň. Ale v rozprávkach je veru všetko možné. Štvrtáci vyskúšali pozornosť našich malých kamarátov, aj sa spoločne zahrali a naučili ich peknú pesničku o zvieratkách. Spoločne strávený  čas rýchlo ubehol a naši milí malí kamaráti nám sľúbili, že sa v septembri s niektorými určite stretneme. Ale to už budú veľkí školáci!

 

 

PaedDr. Alena Kuchárová