Na ZŠ Okružná 17 v Michalovciach žiaci a učitelia I. stupňa  zavŕšili fašiangový čas radosti zábav a tancov 21.2.2014 „Vyučovaním v maskách“.

Žiaci aj učitelia prišli do školy netradične – v maskách. Triedni učitelia sa postarali nielen o príjemnú atmosféru, ale  pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Na vyučovacích hodinách žiaci zábavnými formami získavali nové poznatky, pričom sa tešili z každej splnenej úlohy.

Domov odchádzali s dobrými pocitmi a zážitkami z takého vyučovania, kde si hravo poradili s danými úlohami a zahrali si vysnívanú postavičku, ktorú predstavovali.