Žiaci 7. ročníka sa rozhodli, že budú pokračovať v tvorbe ďalšieho  projektu  eTwinning s názvom Culture difference (Kultúrna rozdielnosť) pod vedením učiteľky anglického jazyka Mgr. A. Hurčíkovej. Tak ako pred Vianočnými sviatkami aj teraz budú porovnávať aké sú zvyky a obyčaje spojené s Veľkonočnými sviatkami. Tentokrát si porovnajú kultúrne rozdiely medzi Slovenskom a Slovinskom. Žiaci spolupracujú so žiakmi zo základnej školy Osnovna  šola Ivana Groharja, Slovinsko. Ich pracovný jazyk je angličtina, ktorú si radi porovnajú s rovesníkmi zo zahraničia. Žiaci si týmto zlepšia aj ich jazykové zručnosti.