Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády v triedach VIN. Najlepší 2 z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2014