VIANOČNÁ BURZA

„Kúpte si medovníčky, sladučké perníčky….!“

„Kúpte si imelo, by sa vám darilo…!“

Aj toto ste mohli začuť na chodbách ZŠ Okružnej v Michalovciach dňa 17.12.2013. Vianočná burza sa konala ako vždy – tesne pred Vianocami. Celé podujatie otvorili a svojich spolužiakov privítali dievčence oblečené v krojoch. Ich nádherný spev kolied a vinšov sa rozliehal po celej škole.

Nálada bola jarmočná. Žiaci boli presvedčiví a dokázali svoje výrobky spropagovať tak, že sa im podarilo osloviť aj tých, ktorí si zaumienili, že na burze neminú ani cent. Ani tí najmenší predávajúci, tretiaci a štvrtáci, sa na burze nestratili. Núkali svoje nádherné výrobky, zjednávali ceny. Spokojní boli nakupujúci aj predávajúci.

Z vianočnej burzy odchádzali žiaci spokojní s plným priehrštím nákupov. Po štvrtej hodine sa jarmočníci vytratili a na chodbách nastalo ticho. Organizačný tím školského parlamentu, ktorý celú akciu zorganizoval, chodbu upratal a vrátil do pôvodného stavu. Po hodine nebolo po burze ani chýru, ani slychu.

K. Hičová, M. Pradová