Ani tento rok nás sv. Mikuláš neobišiel. Dorazil k nám s veľkým vrecom plným sladkých prekvapení. Neprišiel sám. Sprevádzalo ho množstvo anjelov a nechýbali ani čertíci. Anjelský spev polahodil uškám, Mikuláš rozžiaril detské oči. Svoju prácu si vykonali aj čertíci. Nešetrili uhlím a na tvárach žiakov sa zračil nie len úsmev, ale aj čierne líca.

Komu za to môžeme poďakovať? Samuelovi Naďovi a Antonimu Grifovi za hudobný doprovod. Medzi spevákmi sme mohli začuť Alexandru Laufovú, Kristínu Rusinovú, Radku Zoľakovú, Lauru Morovskú, Milana Janošova, Petru Arvayovú, Sofiu Kvakovú, Nikolu Rovňákovú a Biancu Kelemenovú.

Ďakujeme aj ostatným členom šk. parlamentu, ktorí sa na tejto akcii nepriamo podieľali