Čo sú to závislosti?

Od čoho všetkého môže byť človek závislý?

Viete, čo všetko patrí k drogám?

Myslíte, že o drogách už viete všetko? Alebo –   že sa vás táto téma netýka?

Na tieto a tomu podobné otázky už vedia odpovedať naši siedmaci.

Odkiaľ to všetko vedia?

Vďaka besede, ktorú pre žiakov siedmeho ročníka pripravil žiacky parlament. Beseda s Mgr. Katarínou Lanščákovou na tému  „Drogy a iné závislosti“ sa konala 29.11.2013 v spoločenskej miestnosti. Žiakom sa beseda veľmi páčila. Preto aj touto formou chceme Mgr. K. Lanščákovej poďakovať a už sa tešíme, keď k nám zavíta opäť o rok.