V školskom roku 2013/214 sa žiaci 7. – 9. ročníka pod vedením učiteľov anglického jazyka Mgr A. Bardzakovej, Mgr. A. Hurčíkovej zúčastňujú viacerých medzinárodných projektov.

Žiaci 8.C a 8.D sa zúčastňujú na tvorbe etwinningového projektu spolu so školou v Taliansku. Spolu s nimi skúmajú kultúru, zvyky a jedlo týchto krajín. Spoločným komunikačným jazykom je anglický jazyk. V rámci projektu LEARN ABOUT US BY WHAT WE EAT (POVEDZ MI ČO JEŠ A JA TI POVIEM KTO SI) sa žiaci dozvedia viac nielen o krajine partnerskej školy, ale aj o svojej vlastnej. Pomocou medzipredmetových vzťahov si zlepšujú svoje jazykové kompetencie, ale tiež rozširujú svoje vedomosti z iných predmetov (najmä prírodovedných). Žiaci skúmajú národné kuchyne a cez ne i kultúru, zvyky a tradície.

 

Culture Exchange (kultúrna výmena), v tomto projekte si žiaci 7.A, 7.C a 9.C vymieňajú poznatky so žiakmi z Poľska. Hlavným cieľom tohto projektu je poznávanie cudzej kultúry, zlepšenie komunikačných, jazykových a technických zručností. Žiaci svojim kamarátom v Poľsku predstavia seba, svoju krajinu, školu, zvyky a tradície počas vianočných a veľkonočných sviatkov a v neposlednom rade sa naučia ako nadviazať kontakt so žiakmi  v zahraničí atď.

 

certifikát 1

certifikát 2