Dňa 18.4.2013 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti našej školy školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. V speve ľudových piesní súťažilo v troch kategóriách  54 žiakov.  Na okresné kolo postupujú víťazky  jednotlivých kategórií :

  1. kategória  Michaela Hríbová z III.D
  2. kategória Sofia Sára Kvaková zo VI.D
  3. kategória Nikola Rovňáková zo VII.A