V pondelok 25. marca 2013 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl aj na našej škole. Vyhlasovateľom je asociácia Kangouron sans frontiéres ( Klokan bez hraníc ) so sídlom v Paríži. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete, ale môžeme potvrdiť, že aj na našej škole. Naši žiaci sa zapojili do týchto kategórii:

Klokanko 1 – 53 žiakov

Klokanko 2 – 40 žiakov

Klokanko 3 – 28 žiakov

Klokanko 4 – 15 žiakov

Školák 5 – 12 žiakov

Školák 6 – 23 žiakov

Benjamín 7 – 3 žiaci

Benjamín 8 – 2 žiaci

Kadet 9 – 1 žiak

Spolu: 177 žiakov

 

Odpoveďové hárky boli ešte dňa 25.3.2013 odoslané.

Výsledky súťaže zverejní organizátor súťaže dňa 15.4. 2013 na www.matematickyklokan.sk

Mgr. A. Timková, Mgr. L. Babjaková