Úžasné nasadenie, napätie, radosť z úspechu … tieto pocity zažívali  žiaci VII. C a V. C pri riešení úloh vedomostného kvízu z oblasti matematiky a fyziky.

Víťazmi sa stali všetky tímy, ktoré sa do súťaže zapojili.

PaedDr. D. Hamariková

Mgr. S. Počatková