Pokyny k súťažiam Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku a Európa v škole pre šk. rok 2012-2013 nájdete v nasledujúcich odkazoch:

Pokyny k súťaži Matematická olympiáda Z5 a Z9 pre rok 2012-2013:

Pokyny k MO 2012-2013

Pokyny k súťaži Olympiáda v nemeckom jazuku pre rok 2012-2013:

Pokyny k ONJ 2012-2013

Pokyny k súťaži Európa v škole pre rok 2012-2013:

Pokyny k EvŠ 2012-2013