Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš. Veľkú radosť sme my mali,  pesničky sme zaspievali. Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával. Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš.  O rok príď opäť medzi nás!

Veľké poďakovanie patrí členom žiackeho parlamentu.