Bol raz jeden vynálezca

„ Ach tí Číňania ….. Vďačíme im za toľko vynálezov… a niekedy dokonca dávno pred všetkými ostatnými. Napr. hracie karty, zemepisné mapy, desiatková sústava, parný stroj, to všetko viac ako 2000 rokov pred ostatnými. I ďalšie vynálezy a objavy zaujali žiakov V. D triedy.

PaedDr. D. Hamariková