Ako ušetriť energiu …

Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje životné prostredie takým spôsobom, že to ohrozuje i samotnú existenciu ľudstva. V dnešnej dobe má vhodné hospodárenie energiou mimoriadny význam. Cieľom projektu v 8. ročníku  „Ako ušetriť energiu …“ bolo poukázať na to, kde v našich domácnostiach zbytočne uniká nevyužitá energia a ako tomu môžeme zabrániť, teda čo môžeme urobiť, aby sme prispeli k ochrane životného prostredia aj svojej peňaženky.

Ing. J. Tocíková