Inovatívne vyučovanie na našej škole.

Ak Vás zaujíma vyučovanie inovatívnymi metódami, metódami, ktoré vyhovujú súčasným požiadavkám modernej pedagogiky, odporúčame Vám webový portál www.rodinka.sk. Nájdete tam veľa informácii o výchove a vzdelávaní detí a aj rozhovor s pani učiteľkou Martou Paligovou, ktorá na škole vyučuje podľa modelu VEU-vysoko efektívneho učenia. Jej rozhovor nájdete na http://www.rodinka.sk/predskolak/skola-21-storocia/vysoko-efektivne-ucenie-podla-skovalikovej-skusenosti-z-praxe/.