Imatrikulácia  prvákov 2012

V príjemnom prostredí  átria  školy  sa uskutočnila  vo štvrtok  27. septembra  2012  milá  slávnosť.  Venovaná bola naším prvákom , ktorí majú za sebou prvý mesiac  v novom prostredí , s novými kamarátmi,  s novými radosťami i starosťami. Že tieto  začiatky  zvládli veľmi dobre, im určite  bude pripomínať pekný program  v podaní žiakov 4-tých ročníkov a kolegov p. M. Lipkovej, p. K. Kelemenovej a p. H. Marcinčáka.

Spomienkou na túto chvíľu  bude určite pre nich  i slávnostný  dekrét z rúk   riad.školy  Mgr. E. Kanócovej.

 

Ďakujeme, prváci !