Dňa 15.6.2012 sa uskutoční metodický deň zamestnancov školy. Z tohto dôvodu
riaditeľka školy Mgr. E. Kanócová udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov našej
školy.