Sobotné ráno na autobusovej stanici je tradičným miestom stretávania sa mladých turistov z 3.B zo ZŠ Okružná v Michalovciach pod vedením Mgr. Jurčišinovej.

Dnešná túra mala oproti predchádzajúcim netradičný program. Cieľom bol vrch Hirjač nad dedinou Trnava pri Laborci, kde sa nachádza cintorín rodiny Stáraiovcov. Chodník však na turistických mapách nehľadajte. Mladých turistov do cieľa neviedla turistická značka, ale súradnice GPS lebo cieľ cesty na mape zaznamenaný nie je. Šumenie lesa, spev vtákov a ticho boli zaslúženou odmenou za náročný výstup. Na spiatočnej ceste si doplnili do herbára jarnú flóru, ktorá bude spestrením niektorej z hodín prírodovedy. Za vydarenú akciu a priaznivé počasie sa mladí turisti odvďačili vyzbieraním odpadkov okolo lesnej cesty v dĺžke 1,8 km.

Oslava Dňa Zeme je vhodnou kombináciou relaxu a starostlivosti o našu prírodu. Neostáva nám iné, len dúfať že na budúci rok bude odpadkov menej a rozšíria sa rady tých, ktorí sa do akcie „Deň zeme“ zapoja aj aktívnym spôsobom.