Žiaci 9. ročníka si mali možnosť pozrieť dielo slávneho svetového vynálezcu a génia, ktoré je prezentované v Technickom múzeu v Košiciach.
V štyroch tematických celkoch podľa živlov (zem, oheň, voda a vzduch) je inštalovaných vyše 60 exponátov. Exponáty sú drevenými replikami zostrojenými podľa originálnych Leonardových nákresov publikovaných najmä v zbierke Codex Atlanticus.

Mgr. S. Počatková, PaedDr. D. Hamariková