28. marca 2012 sa v priestoroch našej školy konal II. ročník šachového turnaja žiakov a žiačok „O pohár primátora mesta Michalovce“ pre rok 2012.

Turnaja sa zúčastnilo 32 šachistov z piatich základných škôl mesta Michalovce. O pohár primátora mesta zabojovalo 27 chlapcov a 5 dievčat. Odborný dozor zabezpečovali členovia Šachového klubu Zemplín Michalovce pod vedením hlavného rozhodcu Radoslava Ondu.

Víťazom boli odovzdané pamätné poháre primátora mesta a krásne knižné odmeny, ktoré do súťaže venovali priaznivci šachu v Základnej škole na Okružnej ulici 17, Michalovce.

Veríme, že sa v príjemnej atmosfére stretneme i na budúci rok.

Mgr. Monika Tomovčíková

Výsledky II. ročníka šachového turnaja na rok 2012