Deň narcisov v tomto roku pripadol na 13. apríl.
Hoci to bol “piatok trinásteho”, tak ako po minulé roky aj teraz to bol na našej škole deň plný pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí.
Členom školského parlamentu sa podarilo u žiakov, učiteľov, ako aj ostatných zamestnancov školy vzbudiť záujem o spoločné riešenie jedného z najzávažnejších problémov ľudstva.
Pripnutím symbolického kvietku narcisu sme vyjadrili nielen spoluúčasť s osudom tých, ktorých choroba postihla, ale 345 eurami sme prispeli do zbierky realizovanej Ligou proti rakovine, z ktorej môže LPR podporovať onkologických pacientov a ich rodiny.

ĎAKUJEME!

Mgr. A. Timková