Nasledujúce fotografie sú ukážkou z otvorených hodín prebiehajúcich v rámci záverečnej konferencie.