Dňa 25. 1. 2012 sa uskutočnilo netradičné, zábavné popoludnie v ŠKD s názvom „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“.
Pani vychovávateľky vybrali pre deti deväť rozprávok. Formou hádaniek mali určiť názov rozprávky, priradiť k nej už pripravenú ilustráciu a čo najkrajšie ju vyfarbiť a dotvoriť.
Vypočuli si aj modernú verziu rozprávky „ČERVENÁ ČIAPOČKA“. Predniesol ju Leo Matto, za čo si vyslúžil veľký potlesk.
Deti odchádzali domov s pocitom vydarenej akcie.