Minulý týždeň sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž “O najkrajšiu tekvicu”.
Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci. Opäť ste dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi, ktoré boli vyrobené s majstrovskou presnosťou.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu:

I. stupeň:
1. miesto – Podolský Stanislav – 2.B
2. miesto – Schottek Bruno – 2.A
3. miesto – Polievková Barbora – 3.A

II. stupeň:
1. miesto – Trieda 9.C
2. miesto – Trieda 5.D
3. miesto – Ferenčíková Rebeka – 5.C

Všetkým , ktorí sa zúčastnili ďakujeme a dúfame že v ďalšom školskom roku sa opäť zapoja do našej súťaže.